Archive for April, 2012

2011 CNY Tri Picnic

Monday, April 30th, 2012

2011 Skinny Man

Monday, April 30th, 2012

2010 Du the Lakes

Friday, April 27th, 2012

2010 Fly by Night Duathlon

Friday, April 27th, 2012

2010 Syracuse 70.3

Friday, April 27th, 2012

2009 End of the Year

Friday, April 27th, 2012

2009 Jamesville Kids Tri

Friday, April 27th, 2012

2009 Iron Girls

Friday, April 27th, 2012

2008 Pictures

Friday, April 27th, 2012

2007 Jamesville Beach Series

Friday, April 27th, 2012